Yritysesittely

Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot on Kauhajoen kaupungin kokonaan omistama, itsenäinen kiinteistö-osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1992 palvelemaan kaupungin asukkaita asuntoasioissa ? vuokraamaan asuntoja täällä jo asuville, tänne muuttaville sekä opiskelijoille.

Vuokrataloyhtiö toimii yleishyödyllisin periaattein, ilman liiketaloudellista voitontavoittelua ja ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot on paikkakunnan suurin asuntojen vuokraaja.

Yhtiö on varma ja luotettava vuokranantaja. Yhtiö omistaa n. 450 asuinhuoneistoa.


Asukasdemokratia

Asukasdemokratia ja vuokratalojen yhteishallintoa koskeva laki antaa hyvät puitteet asukastoiminnalle.

Yhteishallinto alkaa asukkaiden kokouksesta, joka pidetään kerran vuodessa. Tähän asukaskokoukseen voivat osallistua kaikki vuokrataloyhtiön asukkaat.
Asukaskokouksella on oikeus valita asukastoimikunta ja saada asukkaiden edustaja vuokrataloyhtiön hallitukseen.

Asukasdemokratia on vapaaehtoista yhteistoimintaa, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa jokaisen omaan asumiseen.

Lain keskeisenä tavoitteena on edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä taloissa.
Hyvin hoidettu talo, viihtyisä asuinympäristö ja kohtuulliset vuokrat ? se onnistuu talon omistajan ja asukkaiden yhteistyöllä.

 

Organisaatio 

 

Yhtiökokous

Kauhajoen kaupunginhallituksen nimeämä edustaja

     

Tilintarkastajat
Yhtiökokouksen nimeämät tarkastajat

 

Hallitus
Yhtiökokouksen valitsemat jäsenet
Harri Virtanen hallituksen pj.
Antti Ala-Kokko, Taija Hakola,
Sirkka Granholm ja Marko Ylinen

     
   

Toimitusjohtaja
Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot on ulkoistanut hallintonsa.
Hallituksen valitsemana toimistona hallintoa hoitaa:

 

Suupohjan Tili-Isäntä Ky

     

Marjo Hietikko-Kaukola
Vuokraustoimi, asukasvalinta, vuokranperintä

Tuomas Kuusinen
Yleishallinto, hallituksen päätösten toimeenpano
Asukashallinto, asukasvalinta

 

 

Hillevi Kuusinen
Taloustoimi, kirjanpito
Vuokranvalvonta, vuokranperintä