Opiskelijoille

 

Asuntoa haetaan opiskelijoita varten suunnitellulla hakulomakkeella, joka löytyy näiltä sivuilta. (http://www.kkva.fi) Muutokset jätettyyn hakemukseen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla!

 

 

Hakemukseen liitettävät liitteet:

-          Aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta

-          Opintonsa jo aloittaneelta opiskelutodistus, jossa ilmenee opiskelijan

arvioitu valmistumisaika

-          Huoltajan suostumus alle 18-vuotiaalta opiskelijalta (allekirjoitus vuokrasopimukseen)

-          Jokin muu liite, mikäli asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä. Esimerkiksi jos opiskelijalla on astma tai allergia, liitteeksi vaaditaan tästä lääkärintodistus.

 

Tulo- ja verotodistuksia ei vaadita!

 

 

Huoltajan suostumus

Asuminen vuokrataloyhtiön opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme erityisesti valvo asumista kuten nk. asuntoloissa. Tämän vuoksi yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja nuoren omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa tämä huomioon allekirjoittaessaan suostumuksensa asunnon hakemiseen.

 

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Käsittelemme niitä tarpeen tullen viikoittain.

 

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että hänen luottotietonsa tarkistetaan ja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa myös huoltajan luottotiedot tarkistetaan. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä.

 

Asuntohakemus on voimassa yhden kuukauden. Mikäli asunnontarve on vielä tämän jälkeen ajankohtainen, voi hakemuksen uusia esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Muista peruuttaa itsenäisesti asuntohakemuksesi joko puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä, mikäli sinulla ei ole enää asunnontarvetta. Tämä nopeuttaa huomattavasti asuntojen jonotusta, kun tarjoamme asuntojamme vain niitä todella tarvitseville.

 

 

Lähetä asuntohakemus liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

 

Suupohjan Tili-Isäntä Ky                      Toimistomme on avoinna:

PL 69                                                        ma – to, klo 11.00 – 16.00!

61801 Kauhajoki

 

 

 

HAKEMUS KÄSITELLÄÄN VASTA TARVITTAVIEN LIITTEIDEN SAAVUTTUA!