Vakuudet

Vuokra-asumiseen liittyy aina vuokranantajalle luovutettava vuokravakuus.

Vuokravakuudet

Vuokrasuhteen syntymiseksi edellytetään aina kaikilta vuokralaisilta vuokravakuuden antamista. Yhtiöllämme on kaksi eri vaihtoehtoa ? joko kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä rahana tai kahden henkilön omavelkainen takaussitoumus + panttiraha 100,- euroa.

1. Omavelkainen takaussitoumus

Vuokralainen toimittaa kahden säännölliset tulot omaavien henkilöiden omavelkaisen yhteisvastuullisen takaussitoumuksen yhtiölle. Takaus toimitetaan vuokranantajan antamalle lomakkeelle laadittuna ja takaajien omakätisesti allekirjoitettuna.

Tarkemmat tiedot takausvastuusta ja sen merkityksestä saa vuokranantajan toimittamasta lomakkeesta ja vuokranantajalta. Lisäksi vuokralainen maksaa 100,- euron panttirahan vuokranantajalle, joka palautetaan korottomana sopimuksen loputtua ellei vuokralainen ole aiheuttanut huoneistossa vahinkoa tai jättänyt huoneistoa siivoamatta.

Vakuus on toimitettava ja panttiraha maksettava ennen kuin saa huoneiston avaimen.

2. Vuokravakuusmaksu

Vuokralainen maksaa yhtiölle vakuusmaksun, joka vastaa kahden kuukauden vuokran määrää. Vakuusmaksu pidetään yhtiön tilillä koko vuokrasuhteen keston ajan ja palautetaan korottomana vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, edellyttäen, että vuokralainen on täyttänyt vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Vakuusmaksu on maksettava ennen huoneiston avaimen luovutusta.